Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2011

jajarek
Kochać to niszczyć, a być kochanym, to zostać zniszczonym
— miasto kości
Reposted fromnienasycenie nienasycenie

June 11 2011

jajarek
9883 f011
Reposted from1luvelygurl 1luvelygurl viasowaaa sowaaa
jajarek
3278 99b1
Reposted fromsowaaa sowaaa
jajarek
Pamiętasz mnie jeszcze? Kiedyś lubiliśmy ze sobą rozmawiać.
Reposted frommefir mefir viasowaaa sowaaa
jajarek
7427 a2f1 500
Kobieta zmienną jest.
jajarek
0111 f179
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viaeazyi eazyi
jajarek
Po pijanemu był pewien, że ją kocha, ale na trzeźwo nie był pewien czy ona istnieje.
— Jerzy Pilch, "Bezpowrotnie utracona leworęczność"
Reposted frometerycznie eterycznie viaeazyi eazyi

May 22 2011

jajarek
5619 9b8e
Reposted fromneve1t neve1t vianegacja negacja
jajarek
jajarek

Before I Die

What is important to you

Before

Update Feb 26, 2011 – Wow. Check out the completely-filled wall of responses after one day! Photo strip here.

Update March 6, 2011 - And after three days:

Update April 2, 2011: Every day blown away by all the thoughtful, creative, funny, and heartbreaking responses. One day after washing it again:

Before I Die « Candy Chang
Reposted fromLifeof Lifeof vianegacja negacja
jajarek
Tak bardzo chciałbym widzieć cię więcej, trzymać za rękę, kopać powietrze. Opowiedzieć ci, jak bardzo zwariowałem?
— Fisz Emade, "Iron Maiden".
jajarek
2571 768a
Reposted fromaisi aisi vianegacja negacja
jajarek
1796 f1db
Mr. Nobody
Reposted fromjallessa jallessa vianegacja negacja
jajarek
Strzyg, wiwern, endriag i wilkołaków wkrótce nie będzie na świecie. A skurwysyny będą
zawsze.
— Andrzej Sapkowski
jajarek
8375 f516 500

Volkswagen Van

jajarek
5678 4261
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis vianegacja negacja

April 23 2011

jajarek
Reposted fromnameherhope nameherhope viawrajt wrajt
jajarek
6954 1d31

poza tą małą chwilą słabości teatralnie mnie to jebie.

Reposted fromzatanczmy zatanczmy viawrajt wrajt
jajarek
...najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło...
— W. Ziółek
Reposted fromkawainka kawainka viawrajt wrajt
jajarek
...najgorszy, najbardziej nieodwracalny błąd jest sto razy lepszy niż niepodjęcie próby.
— Meredith Grey - "Chirurdzy"
Reposted fromharmony harmony viawrajt wrajt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl